TUẦN LỄ SỨC KHỎE NĂM HỌC 2018-2019

Từ ngày 6/5/2019 đến 10/5/2019 nhà trường tổ chức tuần lễ sức khỏe. Những ngày diễn ra tuần lễ sức khỏe trẻ được tham gia vào các trò chơi: Nhảy bao bố, đi cà kheo, nhặt bóng, thi xem ai nhanh,…tham gia vẽ tranh về chủ đề dinh dưỡng và sức khỏe, trẻ còn được trực tiếp tham gia vào các hoạt động trải nghiệm, thực hành pha nước tắc, nước cam và làm món bánh lá, bánh gói,… Tuần lễ sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho trẻ được vui chơi thoải mái ngoài trời. Từ đó, có sự chuẩn bị tâm lí cần thiết cho hoạt động bảo vệ sức khỏe.

f80193d50be7eeb9b7f6 f758abf03cc2d99c80d3 ed88dcdb4ae9afb7f6f8 ec3993ba0488e1d6b899 c811d49443a6a6f8ffb7 bf6c3957ae654b3b1274bcd7de9a8cbc69e230adbb8c83ea15d8f086a9c9aa73385faf6d4a33137c 30290c45db733e2d676212799b050d37e869b126 5438d6dc41eea4b0fdff96f79e630951ec0fb540 89c2ba6c625a8704de4b 81c73b70ac42491c105364dbccb11b87fed9a796 61c5e077e55e0000594f 61b57223aa154f4b160458d5cca25a90bfcee681 43b6b5262214c74a9e05 8f8283041436f168a8277f47b7fb2fc9ca9793d8 7cdb24baf38c16d24f9d 7a4e4794d0a635f86cb73c8540c0d6f233ac6ae3 2df3644bfc7919274068 2d81612bf61913474a08 2cb368e9fedb1b8542ca0c06e77f714d9413cd5c 0c68ecd17be39ebdc7f2 02dc5407cc35296b7024df7859c3cef12baf72e0

2 thoughts on “TUẦN LỄ SỨC KHỎE NĂM HỌC 2018-2019

Đã khóa bình luận