TRIỂN KHAI CHUYÊN ĐỀ PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI.

Ngày 7/3/2019 Phòng GD & ĐT phối hợp với nhà trường tổ chức triển khai chuyên đề phát triển chuyên đề PTVĐ và hướng dẫn sử dụng trang thiết bị. đồ dùng, đồ chơi.

b66499e5645c8602df4d b319e8b11508f756ae198784185ee5e707b95ef6 483e98b7650e8750de1f3ab8353dc8842ada739570cb5f6da2d4408a19c5 d69ab2394f80addef4917a1252b8af014d5f1410

One thought on “TRIỂN KHAI CHUYÊN ĐỀ PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI.

Đã khóa bình luận