HỘI KHỎE MĂNG NON, NGÀY HỘI GIAO LƯU CỦA BÉ CẤP HUYỆN, NĂM HỌC 2018-2019

Trong 3 ngày 20/4/2019, ngày 21/4/2019 và ngày 26/4/2019 các bé tham gia hội khỏe măng non, ngày hội giao lưu của bé cấp huyện năm học 2018-2019 đạt được những kết quả như sau : Bé khéo tay đạt 3/3( vẽ giải nhất: tham gia ngày hội giao lưu của bé cấp tỉnh,  nặn giải ba, xé dán giải khuyến khích), bé khỏe bé ngoan đạt 5/5, bé vui giao thông đạt giải nhì.

KHMN 6KHMN 4 HKMN2HKMN

fb1d60b6efa90af753b8 625efd160909ec57b518f370910c6013854ddc02 dea54bdac4c5219b78d4cac37221833e66603f2f b6516daa9fb57aeb23a4b9c06365ec7a0924506b ae736701961e73402a0fac29942666398367da28 769293341c2bf975a03a46ab8b3b7b249e7ac735 3c535fccadd3488d11c2

One thought on “HỘI KHỎE MĂNG NON, NGÀY HỘI GIAO LƯU CỦA BÉ CẤP HUYỆN, NĂM HỌC 2018-2019

Đã khóa bình luận