CÁC HOẠT ĐỘNG LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM NĂM HỌC 2018-2019

LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2018-2019

HỘI DIỄN VĂN NGHỆ QUẦN CHÚNG NĂM 2019

LỄ RA TRƯỜNG LỚP LÁ NĂM HỌC 2018-2019

TUẦN LỄ SỨC KHỎE NĂM HỌC 2018-2019

HỘI KHỎE MĂNG NON, NGÀY HỘI GIAO LƯU CỦA BÉ CẤP HUYỆN, NĂM HỌC 2018-2019

THAM QUAN TRƯỜNG TIỂU HỌC

HỘI THI KARAOKE THIẾU NHI NĂM 2019

welcome mam non 1